23 January 2011

Helah Dalam Sistem Ujrah

1- Setelah meneliti dokumen PTPTN dalam sistem Ujrah, saya mempunyai beberapa perspektif seperti yang akan dibentangkan.

2- Perubahan sistem 3% kepada 1% yang dinamakan sistem Ujrah sebenarnya mempunyai helah tertentu yang harus diketahuï sebelum diisi.

3- Baki yang dikira bukan baki semasa, tetapi adalah baki pada tahun tertentu, dalam kes ini Jun 2008.

4- Perjanjian yang adil sebenarnya hendaklah menggunakan jumlah asal pinjaman seperti yang terdapat dalam perjanjian asal.

5- Menggunakan baki pada tarikh yang berlainan sebenarnya menimbulkan keraguan, contohnya apabila peminjam telah meminjam pada tahun Jun 2000 hingga Mei 2003 (selama 3 tahun).

6- Dalam kes ini, peminjam telah dikenakan kos sebanyak 3% dari tahun 2003 hingga 2008.

7- Justeru, jika pinjaman asal bernilai RM 24000, dengan dicampur dengan kos di atas (3 % x 5 tahun) akan bernilai RM 24000 + RM 3600.

8- Dengan anggapan peminjam belum lagi membayar sebarang jumlah sehingga tarikh tersebut, jumlah yang dinilai dalam perjanjian ini sebenarnya bernilai RM 27600.

9- Melaluï sistem Ujrah, peminjam akan dikenakan 1% daripada jumlah (RM 27600) ini bernilai RM 276, selama 126 bulan iaitu 10.5 tahun.

10- Justeru, peminjam akan dikenakan tambahan sebanyak RM 276 x 10.5 iaitu RM 2898.

11- Maka jumlah sebenar yang dikehendaki dibayar oleh peminjam adalah RM 27600 + RM 2898 iaitu RM 30498.

12- Maka peminjam akan membayar RM 30498 setelah meminjam sebanyak RM 24000.

13- Ini melibatkan pertambahan jumlah sebanyak RM 6498 daripada jumlah asal pinjaman, atau 27.075% daripada jumlah asal.

14- Sebenarnya, setelah dikira, sistem ini adalah satu helah bagi PTPTN mendapatkan kembali bayaran balik dengan cara potongan gaji.

15- Setelah menandatangani perjanjian sistem Ujrah ini, peminjam akan membayar secara potongan gaji tanpa boleh mengelak daripada membayar pinjaman ini.

16- Ini bermakna, keuntungan adalah kepada PTPTN, yang mengambil 27.075% daripada pinjaman asal, DAN pembayaran on-time melaluï potongan gaji.

17- Saya melihat ini sebenarnya adalah helah untuk memaksa peminjam membayar melaluï potongan gaji, dan bukan sebagai satu “ihsan” untuk mengurangkan beban peminjam.

18- Saya melihat ini adalah helah bagi memastikan peminjam yang selama ini hanya membayar RM 50 sebulan, yang entah bila akan habis membayar pinjamannya, akan membayar RM 200+ sebulan mulaï tarikh sistem Ujrah diluluskan.

19- Lebih menguntungkan pihak PTPTN, ia akan berlaku secara clean atas topeng Syari`ah.


ألا ترون يا من وافق لهذا أنه ربا مبينا وغشا مخفيا؟

WaLlahu a`lam.

Rujukan : http://al-fikrah.net/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19473


SISTEM HUTANG DAN PINJAMAN MENURUT ISLAM
Super sensitif. Baca atas risiko sendiri


1- Islam membenarkan meminjam dan berhutang.

2- Semua pinjaman dan hutang hendaklah dibayar balik.

3- Walau bagaimanapun, meminjamkan wang dalam Islam adalah atas tujuan menolong, dan bukan untuk keuntungan.

4- Sebarang keuntungan dalam pemberian hutang atau pinjaman adalah dinamakan riba.

5- Islam membenarkan seseorang memberi pinjam wang, tetapi tidak membenarkan dia menuntut melebihi wang yang dipinjamkan.

6- Sebarang pertambahan jumlah yang perlu dibayar melebihi nilai hutang adalah dinamakan riba.

7- Dalam sistem moden, riba ini diberikan nama lain seperti kos operasi, pelarasan pinjaman, kos perkhidmatan, upah, bunga, interest dan sebagainya.

8- Penamaan seperti ini sebenarnya adalah cubaan untuk menghalalkan riba yang jelas diharamkan oleh Allah.

9- Rasulu Llah melaknat pemakan riba, pemberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan dia berkata: «Mereka adalah sama» [Muslim/ 1598]

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء

10- Dalam Islam, hutang adalah dibenarkan untuk menampung keperluan asas apabila tiada pilihan lain.

11- Hutang bukanlah jalan untuk bermewah-mewah atau memenuhi kehendak nafsu.

12- Justeru, sebenarnya hutang adalah jalan terakhir untuk meneruskan kehidupan.

13- Dewasa ini, ramai yang berhutang tanpa sebab.

14- Contoh hutang yang dicela seperti ini ialah seperti berikut:

a. Membuat pinjaman peribadi untuk perkahwinan.
ULASAN: Islam menyuruh berkahwin mengikut kemampuan. Kemampuan bermakna tanpa hutang.

b. Membuat pinjaman untuk melabur.
ULASAN: Benar, melabur akan memberikan lebih banyak keuntungan pada masa depan melaluï dividen atau bonus. Namun, membuat pinjaman bank tanpa sebab menyebabkan anda termasuk dalam golongan pemberi riba!

c. Membuat pinjaman untuk membesarkan rumah.
ULASAN: Ini cara paling cepat untuk membesarkan rumah, dengan membayar secara beransur-ansur kepada pihak bank.

d. Contoh-contoh lain yang kena tepat ke atas batang hidung kita, sedangkan kita tidak mengakuïnya.

15- Dalam zaman moden ini, pinjaman yang paling mudah adalah melaluï bank, kerana prosesnya mudah dan jumlah yang boleh dipinjam adalah lebih tinggi.

16- Namun, ramai yang terlepas pandang bahawa sebenarnya pinjaman melaluï bank ini adalah riba, kerana nilai yang perlu dibayar adalah lebih tinggi daripada jumlah pinjaman.

17- Sesetengah pihak mempermainkan agama dengan mengubah `aqad pinjaman kepada nama lain seperti pembiayaan atau sewaan komoditi.

18- Hal ini berlaku apabila peminjam meminta untuk meminjam wang, tetapi pemberi pinjam mengatakan bahawa bank membeli satu komoditi (atau barangan) dan peminta pinjam dikehendaki membeli komoditi itu daripada bank dengan harga yang lebih tinggi.

19- Di dalam `aqad atau di atas kertas, ia nampak seperti suatu urusniaga jual-beli barang iaitu bank membeli satu barang dan peminta pinjam membeli barang itu daripada bank.

20- Walau bagaimanapun, ini adalah satu percubaan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan di dalam Al-Qur’an.

21- Peminta pinjam datang untuk meminjam wang dan bukan untuk membeli komoditi tersebut.

22- Justeru, ini adalah cara yang tercela dalam pemberian pinjaman, kerana ia menipu peminta pinjam dalam `aqad dan perjanjian, semata-mata untuk meningkatkan jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh peminjam.

23- Sistem ini seharusnya dibasmi dengan mengelakkan diri daripada membuat pinjaman yang tidak perlu.

24- Pihak berkuasa agama sebenarnya boleh memainkan peranan dengan menggunakan wang Baytu l-Mal sebagai pinjaman kepada mereka yang benar-benar memerlukan.

25- Pinjaman tersebut hendaklah dalam konteks yang dibenarkan oleh syara`, dan bukan untuk tujuan bermewah-mewah, membazir atau sebagainya.

26- Bagi mereka yang sudah terlibat, maka ketahuïlah bahawa riba diharamkan oleh Al-Qur’an, dan Rasulu Llah melaknat 4 golongan bersabit riba: pemakan, pemberi, penulis perjanjian dan saksi.

27- Marilah kita sama-sama menyedari dosa riba ini, dan meminta ampun kepada Allah, semoga dia melepaskan kita daripada hutang dan riba ini, amin.

28- Kepada mereka yang sengaja cuba menghalalkan riba dengan permainan bahasa dan `aqad, dengan mengubah nama dan istilah, maka ingatlah kata-kata hadis «Man sanna».

WaLlahu a`lam.2 comments:

metalrizca said...
This comment has been removed by the author.
metalrizca said...

nice info.
he he.
=D