12 September 2014

9 Pedang Patah di Tangannya


Rasulullah bersabda, "Jika Zaid mati syahid, maka Jaafar yang menggantikannya. Jika Jaafar mati syahid, maka Abdullah bin Rawahah penggantinya."

Peperangan Mu'tah termasuk peperangan besar dalam Islam. Tentera Islam berjumlah 3000 orang menentang 200 000 orang tentera Rom Nasrani.

Tentera Islam dan tentera musuh saling berhadapan kedudukan tentera di medan perang terdiri daripada 5 pasukan;

Pasukan Depan
Pasukan Belakang
Pasukan Kanan
Pasukan Kiri
Pasukan Tengah

Tentera musuh dengan jumlah yang sangat ramai memerlukan seorang sahabat melawan puluhan musuh.

Peperangan berkecamuk dengan dahsyat. Musuh memberikan perhatian khusus kepada pembawa bendera kaum Muslimin hinggalah syahid panglima pertama, Zaid Bin Harithah.

Lalu bendera perang diambil oleh panglima kedua; Jaafar Bin Abi Talib. Beliau berperang habis-habisan hingga tangan kanannya terputus, lalu bendera dibawa dengan tangan kirinya hingga terputus. Beliau merangkul bendera dengan dadanya hingga terbunuh. Sebagai balasan, Allah menggantikan angannya dengan  sayap di syurga. Setelah beliau syahid, ditubuhnya terlihat lebih 90 luka hasil tusukan pedang, panah dan tombak.

Kemudian bendera perang dibawa oleh panglima ketiga; Abdullah Bin Rawahah dan berperang sehingga mati syahid menyusul 2 orang sahabatnya. Agar bendera perang tidak jatuh, mereka mengangkat bendera it dan bersepakat untuk menyerahkannya kepada Khalid bin Al-Walid. Maka Khalid menjadi jeneral keempat.

Keesokkan hari, Khalid dengan kecerdasannya merangka strategi baharu dengan mengubah posisi pasukan tentera Islam; Pasukan Hadapan ke belakang, Pasukan Kiri ke Kanan dan sebaliknya, sehingga musuh melihat seolah-olah tentera Muslimin mendapat bantuan baharu dan menimbulkan rasa takut dalam hati mereka dan menjadi sebab kekalahan mereka.Setelah lama berperang, Khalid menilai bahawa kekuatan musuh tidak sebanding tentera Muslimin, Maka beliau mengundurkan pasukannya dengan selamat hingga ke Madinah, sedangkan musuh tidak mengejar mereka kerana Rom khuatir kalau-kalau ini taktik perang kaum Muslimin untuk mengajar Rom menuju medan perang ang lebih terbuka di padang pasir. Situasi itu tentunya tidak akan menyebelahi Rom kerana muka bumi sahara akan menyusahkan mereka.

Dalam perang ini, Khalid berperang habis-habisan hingga sembilan bilah pedang patah ditangannya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peperangan tersebut dan betapa besarnya dan membaranya semangat jihad pada sahabat demi Islam. Sekalipun demikian dahsyat peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahit hanya 12 orang dan mereka pastinya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Adapun pasukan musuh tidak dapat dipastikan bilangan mereka terbunuh, tetapi tentunya bilangannya ramai kerana hebatnya peperangan yang terjadi.

No comments: