09 May 2013

Fatimah az-zahra r.a. dan Gilingan Gandum


Suatu hari masuklah Rasulullah s.a.w menemui anaknya Fatimah az-zahra r.a. Didapati anakdanya sedang menggiling syair (sejenis padi-padian) dengan menggunakan sebuah penggilingan tangan dari batu sambil menangis. Rasulullah s.a.w bertanya pada anakdanya,"Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Fatimah?, semoga Rasulullah s.a.w tidak menyebabkan matamu menangis".Fatimah r.a. berkata, "Ayahanda, penggilingan dan urusan-urusan rumahtanggalah yang menyebabkan anakda menangis".Lalu duduklah Rasulullah s.a.w di sisi anakdanya. Fatimah r.a melanjutkan perkataannya, "Ayahanda sudikan kiranya ayahanda meminta "aliy(suaminya) mencarikan anakda seorang jariah untuk menolong anakda menggiling gandum dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah". Mendengar perkataan anakdanya ini maka bangunlah Rasulullah s.a.w mendekati penggilingan itu. Beliau mengambil syair dengan tangannya yang diberkati lagi mulia dan diletakkannya didalam penggilingan tangan itu seraya diucapkannya "Bismillaahirrahmaanirrahiim". Penggilingan tersebut berputar dengan sendirinya dengan izin Allah s.w.t  Rasulullah s.a.w meletakkan syair ke dalam penggilingan tangan itu untuk anakdannya dengan tangannya sedangkan penggiling itu berputar dengan sendirinya seraya bertasbih kepada Allah s.w.t. dalam berbagai bahasa sehingga habislah butir-butir syair itu digilingnya.

Rasulullah s.a.w berkata kepada gilingan tersebut, "Berhentilah berputar dengan izin Allah s.w.t", maka penggiling itu berhenti berputar lalu penggiling itu berkata-kata dengan izin Allah s.w.t yang berkuasa menjadikan segala sesuatu dapat bertutur kata. Maka katanya dalam bahasa Arab yang fasih, "Ya Rasulullah s.a.w, demi Allah s.w.t. Tuhan yang telah menjadikan Baginda s.a.w dengan kebenaran sebagai Nabi dan Rasul-Nya, kalaulah Baginda s.a.w menyuruh hamba menggiling syair dari Masyriq dan maghrib pun niscaya hamba gilingkan semuanya. Sesungguhnya hamba telah mendengar dalam kitab Allah s.w.t suatu ayat yang bermaksud:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api negara yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya para malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang dititahkan-Nya kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang dititahkan".

Maka hamba takut, ya Rasulullah s.a.w kelak hamba menjadi batu yang masuk kedalam neraka. Rasulullah s.a.w kemudian bersabda kepada batu penggiling itu, "Bergembiralah kerana engkau adalah salah satu dari batu mahligai Fatimah az-zahra di dalam syurga". Maka bergembiralah penggiling batu itu mendengar berita itu kemudian diamlah ia.

Rasulullah s.a.w bersabda kepada anakdanya," Jika Allah s.w.t menghendaki wahai Fatimah, niscaya penggiling itu berputar dengan sendirinya untukmu. Akan tetapi Allah s.w.t menghendaki dituliskan-Nya untukmu beberapa kebaikan dan dihapuskan oleh-Nya untukmu beberapa darjat. Ya Fatimah, perempuan mana yang menggiling tepung untu suaminya dan anak-anaknya, maka Allah s.w.t menuliskan untuknya dari setiap biji gandung yang digilingnya suatu kebaikan dan mengangkatnya suatu darjat".

"Ya Fatimah perempuan mana yang berkeringat ketiak ia mengiling gandum untuk suaminya maka Allah s.w.t menjadikan antaranya dirinya dan neraka tujuh buah parit. Ya Fatimah, perempuan mana yang meminyaki rambut anak-anak dan menyisir rambut mereka dan mencuci pakaian mereka maka Allah s.w.t akan mencatatkan baginya ganjaran pahala orang yang memberi makan kepada seribu orang yang lapar dan memberi pakaian kepada seribu orang yang bertelanjang. Ya Fatimah, perempuan mana yang menghalangi hajat tetangga-tetangganya maka Allah s.w.t akan menghalanginya dari meminum air telaga kautshar pada hari kiamat".

"Ya Fatimah, yang lebih utama dari itu semua adalah keredaan suami terhadap isterinya. Jikalau suaminya tidak redha denganmu tidaklah akan aku doakan kamu. Tidaklah engkau ketahui wahai Fatimah bahawa redha suami itu daripada Allah s.w.t dan kemarahannya itu dari kemarahan Allah s.w.t.? Ya Fatimah, apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya maka beristighfarlah para malaikat untukmu dan Allah s.w.t akan mencatatkan baginya tiap-tiap hari seribu kebaikan dan menghapuskan darinya seribu kejahatan. Apabila ia mulai sakit hendak melahirkan maka Allah s.w.t mencatatkan untuknya pahala orang-orang yang berjihad pada jalan Allah s.w.t yakni berperang sabil. Apabila ia melahirkan anak maka keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti keadaanya pada hari ibunya melahirkannya dan apabila ia meninggal tiadalah ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan berdosa sedikitpun, dan akan mendapati kuburnya menjadi sebuah taman dari taman-taman syurga, dan Allah s.w.t akan menkurniakannya pahala seribu haji dan seribu umrah serta beristighfarlah untuknya seribu malaikat sehingga hari kiamat."

Perempuan mana yang melayani suaminya dalam sehari semalam dengan baik hati dan ikhlas serta niat yang benar maka Allah s.w.t akan mengampuni dosa-dosanya semua dan Allah s.w.t akan memakaikannya sepersalinan pakaian yang hijau dan dicatatkan untuknya dari setiap helai bulu dan rambut yang ada pada tubuhnya seribu kebaikan dan dikurniakan Allah s.w.t untuknya seribu bahala haji dan umrah. Ya Fatimah, perempuan mana yang tersenyum dihadapan suaminya maka Allah s.w.t akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Ya Fatimah perempuan mana yang menghamparkan hamparan atau tempat untuk berbaring atau menata rumah untuk suaminya dengan baik hati maka berserulah untuknya penyeru dari langit (malaikat),"

No comments: