02 June 2013

Perempuan Yang Bermimpi Mengeluarkan Sperma Sebagaimana Lelaki Lalu Mandi Junuh


Dari Ishak bin Abu Talhah, dari Anas r.a. dia berkata, "Ummu Sulain(nenek Ishak) datang kepada Rasulullah s.a.w seraya bertanya kepada baginda, sedangkan Aisyah berada di sisi baginda, "Ya Rasulullah ! Bagaimana bila perempuan bermimpi sehingga mengeluarkan mani sebagaimana yang dialami lelaki?" Aisya berkata," Hai Ummu Sulain, celaka! kamu telah membuka aib wanita." Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah," Justeru kamulah yang celaka. Ya, hendaklah dia mandi! wahai Ummu Sulain jika dia mengalami hal tersebut." 
Hadis Riwayat Muslim 1/171

No comments: