02 June 2013

Tidurnya Orang Junub Sebelum Mandi


Dari Abdullah bin Abu Wais, dia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Aisyah r.a. tentang solat witir Rasulullah s.a.w,{dia menyebutkan sebuah hadis}. Aku bertanya kembali,"Bagaimana mandi junub dilakukan oleh Rasulullah, apakah baginda mandi terlebih dahulu sebelum tidur atau tidu (dahulu) sebelum mandi?" Aisyah menjawab,"Semua pernah dilakukan oleh baginda. Baginda pernah mandi sebelum tidur, juga pernah berwuduk {tanpa mandi} kemudian tidur." Aku mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keluasan dalam persoalan ini."

No comments: