25 June 2013

Setiap Negeri Berbeza Ru'yah


Dari Kuraib, Ummul Fadhl Binti Harith mengutusnya kepada Mu'awiyah r.a ke negeri Syam. Kuraib berkata, "Maka aku berangkat menuju Syam, akupun telah memenuhi permintaannya. Lalu tibalah bulan Ramadan, sementara aku masih berada di Syam Aku melihat hilal(bulan sabit) pada malam Jumaat, kemudian aku tiba di Madinah pada penghujung bulan (Ramadan). Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku sambil menyebut hilal dan berkata,'Bila kalian melihat hilal?' Aku menjawab,'Kami melihatnya pada malam Jumaat.' Dia bertanya, 'Apakah kamu melihatnya?' Aku menjawab,' Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Mereka (orang-orang di Syam) berpuasa dan Mu'aqiyah juga berpuasa bersama mereka.' Lalu Ibnu Abbas berkata,' Akan tetapi kami melihatnya lagi."Lalu aku bertanya,'Apakah tidak cukup bagi kamu dengan ru'yah Mu'aqiyah berserta puasanya?' Dia menjawab,"Tidak, demikian Rasulullah memerintahkan kami." (Yahya Bin Yahya ragu-ragu dalam lafaz hadis, cukup bagi kita atau cukup bagi kamu.)

Hadis Riwayat Muslim 3/126-127

No comments: